Sakin şehir (Cittaslow) nedir 

Orijinal adı Cittaslow olan sakin şehir kavramı, İtalyanca şehir anlamına gelen ”citta” ve İngilizce yavaş anlamına gelen ”slow” kelimelerinden oluşmaktadır.

Sakin şehir (Cittaslow) nedir

1999 yılında İtalya’da kurulan Cittaslow, uluslararası etkinliğe sahip kasabaların ve şehirlerin katıldığı bir kentler birliğidir. Yavaş Hareketi’nin bir parçası olarak bilinmektedir.

Cittaslow, 1999 yılında İtalya’nın dört küçük kentinin belediye başkanları tarafından Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni’nin önderliğinde kurulmuştur.

Cittaslow hareketi, kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkmasına yardımcı olmak ve küreselleşme nedeniyle kentlerin birbirine benzemesinin ve aynılaşmasının önüne geçmek amacıyla kurulmuştur.

Birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla kentlerin yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Birliğe üye olmak isteyen kentler, belirlenen kriterler üzerinden değerlendirilmekte ve kentlerin Cittaslow felsefesine uygun olup olmadığı denetlenmektedir.

Kurulduğu dönemde 59 olarak belirlenen kriterler, 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan bir çalışmayla güncellenerek 70’e çıkarılmıştır. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 30 ülkede 208 üyeye sahiptir.

Cittaslow, bugüne kadar Türkiye’den 11 şehir, ilçe veya kasabayı ”Sakin şehir” olarak seçmiştir.

Sakin şehir (Cittaslow) nedir #1

SAKİN ŞEHİRLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

  • Sakin şehirler, 50 binden az sayıda nüfusa sahiptir.
  • Geleneksel mimarilerini ve şehrin dokusunu korumaktadır.
  • Yerel tat, zanaat ve sanatlarını kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmaktadır.
  • Gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmaktadır.
  • Taşıt trafiği azdır ve yayalaştırmaya özen gösterilmektedir.
  • Organik tarımı desteklemektedir.
  • Beslenmede fast food yerine yerel ürünler tercih edilmektedir.
  • Misafirperverlikleriyle öne çıkmaktadır.
  • Hava kalitesi yüksek ve yenilenebilir enerji kullanılmaktadır.
Sakin şehir (Cittaslow) nedir #2