logo

iletisimdiplomasiDerginin içeriğini, BYEGM’nin ana görevleriyle örtüşen iletişim, siyaset bilimi, uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyoloji, dil ve tarih bilim dalları oluşturmaktadır. Sosyal bilimlerin diğer alanları da derginin ilgi alanı içindedir. İleriki dönemde uluslararası nitelik kazandırılması planlanan dergide yayınlanmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleler yer almaktadır. Her sayısının ana konusu tematik olarak belirlenen derginin, kendi alanında temel başvuru kaynakları arasında yer alması, ilişkili çevrelerde karşılık bulması ve katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Trysten Hill Womens Jersey